fredag 6 mars 2009

Ny ÖB

Generallöjtnant Sverker Göranson väntas idag utses av regeringen till ny överbefälhavare efter Håkan Syrén.

Det är inte bara ett bra val. Det är rätt val.

Göranson tillträder en befattning som närmast är att betrakta som ett omöjligt uppdrag. Jag hoppas att han har varit noga med att till regeringen göra klart ett antal förutsättningar (och fått kvittens på dem) för att ta jobbet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Att ställa krav på den statliga arbetsgivaren är det samma som att tacka nej till jobbet.
Det verkar som både säkerhets- och försvarspolitik numer svänger snabbt inom EU och i Sverige. En blivande ÖB måste nog göra det bästa möjliga av den situation som uppstår. Med andra ord visa samarbetsvilja och dessutom visa att han är påverkbar.

Anonym sa...

Pansarofficeren Göranson är en rakt igenom bra karl som är hygglig mot sin personal. Han är på pansarofficerares vis orädd att ta beslut, även på mycket osäker underlag, och han står bakom sin personal när det blåser snålt. Han är dock ingen stor vän av kostsamma men potenta stridsflygplan och världsledande stridsledningssystem för luftstridskrafter. Luftstridskrafterna kan ställa in sig på några tunga år i kampen för att överleva som självständig försvarsgren.

Anonym sa...

Mikael Östlund - han som skriver Tolgfors blogg - blir allt mer patetisk. I det senaste inlägget om rekryteringen av ÖB återfinns återigen en lång dementi samt en monolog om sin egen chefs förträfflighet. Tyvärr väljer Östlund i sin iver att "skydda chefen" att hålla kommentarerna spärrade. Jag har inte hittat någon annan blogg som har sina kommentarer spärrade varför dialogen med Östlund får ske över andra mer seriösa bloggar - som den här !

Torkel sa...

Man undrar vad som egentligen händer under täcket i försvaret. Nu glunkas om både det ena och det andra suspekta tilltaget: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2605191.svd
http://www.dn.se/opinion/debatt/tolgfors-driver-fram-en-orimlig-forsvarspolitik-1.822596