måndag 27 augusti 2007

Som ljuv musik!

I en TT-artikel som följer upp Peter Eriksson och Peter Rådbergs DN-debattartikel uttalar sig försvarspolitiker från alla partier om förslaget att överge den (teoretiska) allmänna värnplikten till förmån för ett system med kontraktsanställda soldater.

Ingen media har, såvitt jag vet, ännu uppmärksammat det historiska uttalandet av Håkan Juholt (s):

"Försvarsmakten har radikalt förändrats och fått nya uppgifter jämfört med tio år sedan. Jag är inte säker på att pliktsystemet fullt ut uppfyller de uppgifter som det hade tidigare. Om det positiva vi vill uppnå med pliktsystemet kan uppfyllas på andra sätt så är det helt klart värt att undersöka."

Socialdemokraterna rör med andra ord på sig i en fråga som hittills varit tabu inom arbetarrörelsen. Det låter som ljuv musik! Måtte nu Juholts linje få genomslag när det gäller socialdemokraternas linje i den kommande pliktutredningen.

Uppseendeväckande, fast på ett helt annat sätt, är vänsterns Gunilla Wahléns linje om att värnpliktsarmén skall bestå och dessutom utökas till 10 000 personer. Jag har inte sett någon beräkning från vänstern kring vad detta skulle kosta och medföra för organisationen.

3 kommentarer:

Wiseman sa...

Och jag har definitivt inte sett någon beräkning från mp hur man tror att man ska klara av att hålla 2000 man i utlandstjänst, med endast 3000 officerare och 5000 soldater. Det innebär att officerarna i princip ska tillbringa 6 mån av 18 utomlands. Resterande 12 ska användas till att utbilda och att vidareutbilda sig själv (ofta på annan ort). Det är bara att glömma för officerare att ha familj med andra ord. Men iofs kommer ju inledningsvis de 3000 officerare som blir kvar efter att övriga sparkats LAS-enligt var i 50-årsåldern och därmed inte ha några barn i skolålder.

Annika Nordgren Christensen sa...

Jag är av den uppfattningen att vi egentligen inte skall styra med hjälp av personalramar alls, utan istället inrikta oss på det som är politikens ansvar, t.ex. att se till att förändra de ramar som förhindrar att FM kan få en vettig personalstruktur (t.ex.LAS).

Wiseman sa...

Det låter bra, även om jag inte delar din uppfattning om ett framtida Försvars storlek.