fredag 9 februari 2007

En nyhet som få, men vaddå?


Läser på kommunens hemsida att man gick ut med information den 23 januari om att Falköping förmodligen blir Sveriges första Cittaslow-stad. Det är en nyhet som mycket väl hade kunnat bli nationellt uppmärksammad. Tyvärr hittar jag inga artiklar eller nyhetsinslag om detta i media (jag kan ha missat något, hoppas det). Vet någon hur strategin bakom nyhetssläppet såg ut?

Inga kommentarer: