fredag 1 juni 2007

Läsvärt i SvD

Dagens Brännpunktsida i SvD är en välgörande, nödvändig och dessutom välskriven uppgörelse med den senaste tidens signaler från Försvarsmakten.

Både Håkan Juholt (s) och Johan Wiktorin (överstelöjtnant) får i sina respektive artiklar fram viktiga budskap. Läs och begrunda!

torsdag 31 maj 2007

Handelskammare på dekis


”I det tysta varnar dinosaurierna oss om
att arter
som inte kan anpassa sig till ändrade villkor
dör ut.”

VD:n för Västsvenska industri- och handelskammaren, Anders Källström, har spridit sin visdom genom Bohusläningen.

Anders Källström, som enligt tidningen ”arbetar för att näringslivet ska växa häromkring”, tycker att utgången av en eventuell Volvoaffär har betydelse för Sverige, inte minst för Uddevalla. Och det kan man naturligtvis hålla med om.

- 300 000 människor är beroende av att det går bra för bilindustrin i Sverige. I Västsverige är vi extremt bilberoende (…) Det visar väl att det är jätteviktigt att Volvo personvagnar går en bra framtid till mötes, säger Källström.

Sedan går han igång ordentligt:

”- Därför är det också viktigt att politiker inte pratar en massa skit om bilåkning, som att man ska undvika det och liknande. Ska man charma ägaren till bilfabriken går det inte att vara emot biltrafiken, men för bilfabrikerna, säger han frankt.

Kan du precisera dig lite?

- Ja, man bör sätta miljöpartisterna på plats, så de inte förstör vår ekonomiska framtid. Det vi minst behöver just nu, är negativa debatter om bilens påverkan på miljön.”

Vilken underbar företrädare för Västsvenska industri- och handelskammaren! Kan man dra någon annan slutsats än att det är en handelskammare på dekis? Jag menar, är det någon miljöintresserad företagare som blir intresserad av att engagera sig i hans verksamhet? Jag får associationer till en ensam dinosaurie, ropandes i öknen efter någon annan representant för sin utdöende art.

A battle for hearts and minds?

Bushadministrationens nya (och alltför senpåkommna) giv är att försöka vinna själar och hjärtan hos människor i Irak och Afghanistan, genom en annan krigsföring än den man hittills har ägnat sig åt - och som minst sagt har varit kontraproduktiv i det avseendet.

I USA säger man att man för ett krig mot terrorismen, men människor i den islamiska världen ser det inte så, de ser det som ett krig mot själva islam. Och så länge det är på det sättet kan man naturligtvis framgångsrikt rekrytera nya mujaheddin till jihad asghar.

Det finns material att djupdyka i, om man är intresserad av hur strömningarna ser ut i den islamiska världen. World Public Opinion.org har genomfört en omfattande undersökning, byggt på hemintervjuer hos 1 000 personer i Marocko, 1 000 personer i Egypten, 1 141 personer i Indonesien och 611 personer i Pakistan.

Resultaten går att läsa här. De visar t.ex. att en stor majoritet anser att ett viktigt mål för USA:s utrikespolitik är att underminera islam. Omkring 8 av 10 personer i de fyra länderna anser att USA försöker försvaga och splittra den islamiska världen. De flesta vill att USA:s trupper lämnar Mellanöstern och många stödjer attacker riktade mot dessa trupper. De flesta har blandade känslor gentemot al Qaeda, stora majoriteter instämmer i många av nätverkets mål, men anser att terroristattacker riktade mot civila är mot islam:

”Asked about politically-motivated attacks on civilians, such as bombings or assassinations, majorities in all countries—usually overwhelming majorities—take the strongest position offered by saying such violence cannot be justified at all. More than three out of four Indonesians (84%), Pakistanis (81%), and Egyptians (77%) take this position, as well as 57 percent of Moroccans (an additional 19 percent of Moroccans say such attacks can only be “weakly justified”). There is strong disapproval of attacks by “groups that use violence against civilians, such as al Qaeda.” Large majorities in Egypt (88%), Indonesia (65%) and Morocco (66%) agree that such groups “are violating the principles of Islam.” Pakistanis are divided, however, with many not answering.”

onsdag 30 maj 2007

Spionage

MUST:s årsrapport är intressant läsning. Speciellt intressant är det att se vad som inte står.

Man kan bland annat läsa att det under året har inkommit rapporter som bekräftar att det finns ett stort intresse från främmande makt för våra kvalificerade vapensystem (sjö- och luftstridskrafter) och utvecklingsprojekt som NBF. Detta har bland annat visat sig i samband med Försvarsmaktsdagarna som genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under dessa dagar, skriver MUST, identifierades vid ett flertal tillfällen också representanter från främmande makt då de försökte skaffa fram underrättelser genom att ställa ett stort antal frågor till olika befattningshavare ur Försvarsmakten. Vidare försökte de vinna tillträde till utrymmen dit allmänheten inte har tillträde.

Jag undslipper mig härmed en viss lättnad över att representanter från främmande makt dyker upp just vid tillfällen då allmänheten inbjuds att titta på dessa system och uppmanas ställa frågor om dem. Att de försökte vinna tillträde till utrymmen dit allmänheten inte har tillträde är ju mer allvarligt. Men så värst hemliga kan dessa utrymmen kanske inte vara på allmän plats? Man får förmoda att Försvarsmakten inte har med sig det mest hemliga, när man visar upp sig för allmänheten.

Jag läser också om MUST:s säkerhetsprövning. Säkerhetsprövning är en sammanfattande benämning på åtgärder som skall klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Det är ju intressant bland annat mot bakgrund av de häpnadsväckande avslöjanden som har skett kring Tony Stigsson.

MUST skriver:
”Vid bedömningen av individers pålitlighet, lojalitet och sårbarhet används främst följande indikatorer:
1. Besvikelse, är individen besviken exempelvis beroende på utebliven befordran, låg lön, brist på uppskattning eller är individen kanske har en bitter personlighet?
2. Ekonomi, har individen stora skulder, spelmissbruk eller för dyrt leverne eller liknande?
3. Social misär, lever individen i social misär, med missbruk av alkohol eller stimulantia eller har en psykisk störning, eller särdrag i sin personlighet.
4. Har personen olämpliga kontakter, exempelvis med kriminella, främmande underrättelsetjänster, utomparlamentariska grupperingar eller grupperingar som vill omstörta samhället med våld.”

Jag hajar till under punkt 4: ”utomparlamentariska grupperingar”?! Ser alltså MUST kontakter med utomparlamentariska grupperingar som en indikator när det gäller individers pålitlighet? Jag blir mycket nyfiken på vilka grupperingar som anses vara särskilt skumma.

Slutligen hittade jag en rolig formulering som jag gärna citerar (min kursiv.):

”Mot bakgrund av att den s k undre världen bedöms ha viss brist på bl a automatvapen bedöms att risken för tillgrepp av bostadsförvarade vapen är fortsatt hög.”

Norge + Sverige = sant

I dag undertecknades det avtal som kan utgöra startskottet för ett nära samarbete mellan ländernas försvarsmakter. Det första konkreta steget blir, typiskt nog, materielrelaterat: Utvecklingen av ett gemensamt artillerisystem.

Samarbetet omfattar utbildning, övningsverksamhet, metodutveckling och materielanskaffning samt gemensamma underhållskoncept.

Det är välgörande att läsa på Försvarsmaktens hemsida att samarbetet är inriktat på att skapa de bästa förutsättningar för en effektiv förbandsproduktion och ett lyckat samarbete i internationella insatser. Jag tror att bara processen i sig kan generera mervärde.

Till hösten presenterar Försvarsmakten ett utredningsarbete om potentiella samarbetsområden Sverige-Norge, ett arbete som genomförs tillsammans med norska kolleger. En motsvarighet planeras såvitt jag förstår också med den finska försvarsmakten.

En önskan vore att detta arbete utsträcktes till andra områden -andra myndigheter- för att omfatta civila hot och påfrestningar som man bör förbereda sig på att möta tillsammans.

tisdag 29 maj 2007

Första kriget i cyberrymden?

Herald Tribune har publicerat en mycket intressant artikel om den rysk-estniska "statykrisen" (observera att artikeln omfattar flera sidor).

Parallellt med det vi kunde följa genom media -oroligheterna på gatorna och det hårda ordkriget- attackerades Estland med andra vapen. Ett krig som utspelade sig i cyberrymden, men med omedelbara konsekvenser för människorna i landet.

"It turned out to be a national security situation," Estonia's defense minister, Jaak Aaviksoo, said during an interview. "It can effectively be compared to when your ports are shut to the sea."

måndag 28 maj 2007

Kriget mot terrorismen

Bushadministrationen har ofta upprepat att huvuduppgiften för Department of Homeland Security (DHS) är att bekämpa terrorismen. Nu visar det sig dock, i alla fall enligt en oberoende forskargrupp kallad The Transactional Records Action Clearinghouse (TRAC), att av de drygt 800 människor som anklagats av DHS i immigrationsdomstolar de tre senaste åren, mötte endast 12 anklagelser om terrorism. Dessa 12 fall representerar 0.015 % av fallen. Mer än 85 % gäller vanliga immigrationsöverträdelser, så som t.ex. ogiltigt visum.

CNN rapporterar om detta och David Burnham, talesperson för TRAC säger:

"The DHS claims it is focused on terrorism. Well that's just not true (…) Either there's no terrorism, or they're terrible at catching them. Either way it's bad for all of us."

DHS talesperson underkänner inte helt oväntat rapporten och säger att det faktum att DHS hårdare tag mot alla former av immigration gör det svårare för terrorister att komma till USA.

Det är intressant i ljuset av detta att fundera kring förslag om sammanslagningar av departement i Sverige. Jag förespråkar själv en starkare tvärsektoriell ansats i säkerhetsfrågorna genom sammanslagning av delar av Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet, samt relevanta ansvarsområden av andra statsråd. I min värld bör Försvarsdepartementet bibehålla ansvaret för militära frågor, Justitiedepartementet för lagstiftningsfrågor, kriminalvård och asyl- och migrationsfrågorna samt att Integrations- och jämställdhetsministern även fortsatt ansvarar för integrationsfrågor.

Jag vill inte ha in integrations-, asyl-, och migrationsfrågorna i ett inrikesdepartement som har säkerhetsfrågorna som centralt ansvarsområde. Anledningen är just det som vi verkar se i USA nu. Jag är övertygad om att det, ur integrationssynpunkt, är kontraproduktivt.

Förslag på ett inrikesdepartement som omfattar även dessa frågor fördes fram strax innan valet i höstas. Det var folkpartiets talesmän i underrättelse- respektive försvarsfrågor Johan Pehrson och Allan Widman som en debattartikel i SvD:s Brännpunkt formulerade bland annat följande mening:

”Inom ramen för en samlad långsiktig politik för att förebygga terrorism bör troligen även integrationsfrågorna och det statliga förvaltningsansvaret samlas här.”

Apropå DHS är det intressant att se hur man utformar sin information till allmänheten. USA:s motsvarighet till "När kriget kommer" i dåtidens telefonkatalog.

Killing the Messenger

Den internationella journalistfederationen, IFJ, öppnar sin kongress idag, lämpligt nog i Moskva. Idag lanserar IFJ också sin globala kampanj “against impunity in the killing of journalists and media staff”.

Vsevelod Bogdanov, ordförande i det ryska journalistförbundet, välkomnade delegaterna med några hårda fakta om situationen I Ryssland: 215 journalister har dödats sedan 1990.

Över 1000 journalister har dödats runt om i världen de senaste 10 åren. Av dessa har endast 27 mord lett till åtal och fällande domar. Mer om detta i International News Safety Institute (INSI) rapport ”Killing the Messenger”.

Bildt bjussar på sig själv

Jag har gjort det till en vana att läsa Carl Bildts blogg. Ibland är det informativt, ofta är det hejdlöst roligt. Jag vet få andra som så ogenerat citerar sig själv, talar om sig själv i tredje person och är förälskad i sin egen retorik.

Det här inlägget sätter t.ex. svensk jantelag i undantagstillstånd. Bildt citerar Washington Post, som citerar Bildt, och avslutar inlägget med att hålla med sitt eget resonemang! Han är ett fenomen och detta är förmodligen endast möjligt om man för det första är man och för det andra heter Carl Bildt.

söndag 27 maj 2007

Ny rapport

Jag har glädjen att vara med i Global Utmanings Expertgrupp Säkerhet. Medlemmarna i denna grupp har intervjuas av panelens ordförande, Annika Ström Melin, och resultatet är nu publicerat i en rapport som heter Osäker Säkerhet. Man kan ladda ner den här.

Stop the Clash of Civilizations