fredag 4 maj 2007

Partierna har formulerat sig

Läsare som följer denna blogg vet att jag vid ett antal tillfällen har uppmärksammat de materielsatsningar som regeringen lägger fram i vårbudgeten och som just nu behandlas av riksdagen. Nu har motionstiden gått ut på propositionen och vi vet vilka yrkanden ledamöterna har att ta ställning till. Här följer ett kort sammandrag av relevanta delar.

Socialdemokraterna duckar bakom nästa budgetproposition och tar inte ställning till vare sig ombyggnad av de 31 JAS-planen, vidareutveckling av JAS eller robotar till Visby-korvetterna.

De skriver att ”Vi kommer inför arbetet med budgetmotionen för 2008 att noga analysera effekterna för de ekonomiska ramarna för försvaret då kostnaderna för JAS-projektet minskar för att helt upphöra 2010. (…) I de årliga budgetpropositionerna ska regeringen redovisa ett samlat ställningstagande till investeringsplan. I budgetpropositionen för 2007 fanns inte de nu föreslagna objekten redovisade, och regeringen har inte redovisat någon ny samlad investeringsplan i vårpropositionen. Vi socialdemokrater vill därför göra en samlad bedömning när regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av samtliga planerade beställningar de kommande åren.”

Man skriver också att ”Vår utgångspunkt är att investeringsplanen ska omfatta de materielprojekt som är nödvändiga för att de socialdemokratiska förslagen i försvarsbesluten prioriterade uppgifterna ska kunna genomföras.”

Med andra ord vet de inte riktigt hur de skall hantera frågan och det finns följaktligen inga yrkanden.

Vänsterpartiet vill minska resurserna för främjande av vapenexport och omfördela detta till stöd för jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten. Man anser att det är ”av stor vikt” att Hemvärnet och övriga frivilligorganisationer ”på sikt får kraftigt ökade resurser” och avser att återkomma till detta i höstbudgeten.
Vänstern har en ganska rolig formulering om hotbilden, den sägs vara ”alltför svag” för att motivera omfattande satsningar på det militära försvaret.

Vänstern har ett sammanbakat yrkande om avslag på ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram för eventuell vidareutveckling av JAS 39 Gripen samt om luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass.

Miljöpartiet har tre yrkanden: Avslag på bemyndigandet till regeringen att under 2007 besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D. Avslag på förslaget att bemyndiga regeringen beslut om beställning av demonstrationsprogram för JAS 39 Gripen, samt avslag på förslaget till att bemyndiga regeringen att beslut om beställning av robotanskaffning till Visby-korvetterna.

Riksdagsledamöterna blir i och med detta tvungna att formulera sig kring och ta ställning till de föreslagna projekten var för sig.

Det skall bli mycket intressant att läsa utskottets betänkande.

torsdag 3 maj 2007

16 000 kidnappningar

Economist visar siffror från US State Department om hur många som kidnappats av terrorister i olika länder. Det framgår dock inte hur man definierar dessa terrorister, men antalet kidnappningar minskar i alla fall totalt sett (från ca 35 000 2005 till ca 16 000 2006) så också i Nepal som är värst utsatt med sina 10 294 kidnappningar 2006. I Nepal förekom 22 000 fler (!) kidnappningar 2005, minskningen förklaras med fredssamtalen med Maoist-rebellerna under året. I Irak, däremot, ökade kidnappningarna med 300% jämfört med 2005.

"Talibanisering" av Pakistan

Ekot rapporterar idag om en ”Allt snabbare talibanisering i Pakistan”. Professor Pervez Hoodbhoy intervjuas. Han har hört att en mullah i ett radiosänt tal har kallat hans kvinnliga kolleger och studenter för prostituerade, och sagt att hans universitet är en bordell. Hoodbhoy säger i reportaget att det pakistanska samhället nu nått en nivå av talibanisering som han aldrig sett tidigare.


Shaun Waterman skriver, i en läsvärd artikel om Pakistan för ISN Security Watch, om president Pervez Musharrafs kritiserade strategi att sluta fredsavtal med lokala ledare utmed den afghanska gränsen.

onsdag 2 maj 2007

Life and death on the M*A*S*H shift

Guardian ger oss en inblick i hur de medicinska räddningteamen (IRT) baserade vid Camp Bastion, Afghanistan, arbetar. Det är den andra rapporten av tre från Guardians Declan Walsh. Den första, från staden Sangin i Helmand-provinsen, kan man se här.

Jag tänker på Mahatma Gandhis ord: Det man förvärvat med våld kan man behålla endast med våld.

tisdag 1 maj 2007

Dubbel standard och ökad oro

USA får absolut ha dem. Frankrike också. För att inte tala om Storbritannien. Ryssland får också, men det anses mer oroande. Kina likaså. Och Israel. Indien, men det får de egentligen inte ha, ingen bråkar dock om saken. Precis som när det gäller Pakistan. Irak fick absolut inte ha dem. Iran får inte ha dem och vi får snart se hur mycket de inte får ha dem. Nordkorea säger att de har. Det handlar naturligtvis om kärnvapen.

Tydligare än på många andra områden visar vi upp världens dubbla standard.

I utrikesdeklarationen den 14 februari sade utrikesminister Bildt att ”Det finns anledning att se med stort allvar på tendenser till ökad spridning av massförstörelsevapen och uppluckring av ickespridningsregimen, NPT. En värld med allt fler kärnvapenmakter blir en värld som kommer allt närmare kärnvapenkriget.”

NPT, trädde i kraft 1970. Fördraget innebär att de fem erkända kärnvapenstaterna åtar sig att inte sprida kärnvapen till andra stater och inte heller sprida relaterad kunskap eller teknik annat än i fredliga syften. Samtidigt åtar de sig enligt fördragets artikel VI att nedrusta.

Jojo.

35 år efter att fördraget trädde i kraft är de fem ländernas kärnvapenarsenaler emellertid väldigt omfattande. USA har i dagsläget enligt öppna källor cirka 10 640 kärnvapenstridsspetsar och Ryssland cirka 8 600. De övriga kärnvapenstaterna har ett mycket lägre antal kärnvapen. Kina uppges ha något över 400, Frankrike cirka 350 och Storbritannien 185 stridsspetsar.

Övriga parter till fördraget åtar sig att inte utveckla eller skaffa sig kärnvapen. Tre stater har ännu inte tillträtt fördraget, Indien, Pakistan och Israel. Indien provsprängde kärnvapen 1974 och 1998; Pakistan provsprängde 1998.

Ett land som tillträtt fördraget förbinder sig att ingå avtal med det internationella atomenergiorganet (IAEA) om att öppna sin kärnenergisektor för kontroll. Enligt fördragets sjätte artikel förbinder sig kärnvapenstaterna att förhandla om kärnvapennedrustning.

Var femte år ses genomförandet av NPT över vid en så kallad översyns- eller granskningskonferens. Nästa översynskonferens hålls 2010. Just nu (30 april till 11 maj) pågår den första förberedande konferensen (PrepCom) av tre. Vi får se om det kommer ut några goda nyheter från den konferensen. Det ser dystert ut.

Läsvärt I och II.

Ropen skalla...

Som ett led i barnens demokratiska fostran besökte familjen 1 maj-firandet i staden. Det var en välljudande musikkår som spelade i spetsen för en demonstration som jag tyckte mig se lockat fler demonstranter än på flera år. Talaren fick dock inleda med att tacka alla de som hade hjälpt till att röja upp i Amfiteatern, där demonstrationen mynnade ut och där tal och korvutdelning tog vid. Gårdagens (nattens) Valborgsfirande hade nämligen lämnat omfattande spår efter sig i form av krossat glas, skräp och burkar. Samt en och annan spya.

En av sönerna konstaterade att de borde ha plakat där det stod att man skall sluta smutsa ner i naturen. Den andra sonen tyckte dock att krav borde framföras på mer godis till barnen.

Bilden visar inte demonstrationen i Falköping utan Mona Sahlin som talar på Larmtorget i Kalmar.

söndag 29 april 2007

Global Darfur Day


Läs denna artikel om Darfur i The Independent!

"When events get started in Britain and 33 other countries for the Global Day of Darfur, marking the fourth anniversary of the start of a conflict which has killed more than 200,000 people and driven millions more from their homes, 25-year-old Zakiya will still be walking. All the firewood around the Kalma refugee camp, 15km east of Nyala, the capital of South Darfur, has been gathered long ago. Now the women have to walk for five hours to find more."

Förr i världen hade man sträckbänken. Nu har man pressen.

Kvällstidningarnas ständiga övertramp gör så att det krävs mer och mer för att jag skall reagera. Men det här tycker jag är så osmakligt att det helt enkelt inte går att blunda:

"Nu håller även drömmarna om ett lyxliv i utlandet på att gå upp i rök. Sedan i höstas har Lars Danielsson sökt nio diplomatjobb. Men nej tack-breven har samlats på hög."

Lars Danielsson drömmer knappast om ett lyxliv utomlands. Han drömmer förmodligen om helt andra saker, t.ex. att få sitt liv tillbaka.