fredag 13 april 2007

Vattenfalls greenwashing framstår mer och mer som ett skolexemplet på detta fenomen. Idag rapporterar Ekot att chefen för tyska Vattenfall, Klaus Rauscher, säger att "Det finns inget alternativ till brunkolet. Kärnkraften byggs inte ut, tvärtom, den avvecklas. Vind och solenergi fungerar bara tillfälligt. Men brunkolet ligger här, 50 meter ner i den tyska jorden och det kommer att räcka i hundra år".

Vattenfall fortsätter att satsa på brunkol och i torsdags firades bygget av ett nytt stort kolkraftverk i Sachsen.

Vattensfalls VD, Lars G Josefsson, sitter i regeringens kommission för hållbar utveckling.


Tydligt för alla som vill se

Ibland överträffar verkligheten dikten: Försvarsministern presenterar vårbudgeten i Linköping. Jag kan inte bestämma mig om det är så fräckt att det är värt respekt, eller fullkomligt galet.

I vårbudgeten kommer regeringen föreslå en uppgradering av 31 JAS-plan till en kostnad av drygt 4 miljarder kronor. Om förslaget går igenom kommer det att trygga arbetstillfällen i Linköping, säger Owe Wagermark som är informationschef på Gripen international.

Tydligare än så kan det inte visas: Staten och kapitalet sitter i samma båt.

onsdag 11 april 2007

CNN-effekten...

...får en ny motsvarighet i Google-effekten. Time skriver såhär:

"Google Earth allows those who have downloaded its free software to focus on satellite images and maps of most of the world. When users scan over the Darfur region, where the United Nations estimates that more than 200,000 people have been killed and 2.5 million displaced in four years of carnage, Google Inc. hopes to attract their gaze with icons.

The icons represent destroyed villages with flames and refugee camps with tents. When users zoom in to a level of magnification that keeps most of Darfur on a computer screen, the icons seem to indicate that much of the region is on fire. Clicking on flame icons will open windows with the village's name and statistics on the extent of destruction."

Man kan naturligtvis utveckla det här precis hur mycket som helst. Genom att integrera världens konfliktzoner och hotspots i Google Earth kanske kunskapen om världens konflikter ökar. I förlängningen kan det förhoppningsvis väcka opinion för det så sällan uppmärksammade och alldeles för lågt värderade konfliktförebyggande arbetet.

Hoppet är det sista...

tisdag 10 april 2007

Sårbart, var ordet

Jag kan bara beklaga de korta, mestadels icke-illustrerade och sporadiska inläggen på denna blogg den senaste tiden. Förklaringen -den korta versionen- är att jag är under bredbandsbyte och att jag därmed bloggar på nåder med hjälp av en lånad dator och grannens trådlösa nätverk. Därmed är jag utan mina bokmärken till de hemsidor jag håller mig uppdaterad på, mitt bildarkiv och i stort sett allt annat som får tillvaron att fungera på det här planet. Usch. Jag blir grinig av det här.

Jag försöker muntra upp mig själv genom att kalla det att jag genomlider för en humöriell sårbarhet. Betydligt allvarligare är den strukturella sårbarheten. Senast tydliggjord i det strömavbrott som drabbade Karolinska universitetssjukhuset på påskafton. Frågan jag ställer mig är vad som hade hänt om man inte hade hittat någon förklaring till strömavbrottet? Eller om man hade kunnat klarlägga att det rörde sig om en av människan orsakad handling, t.ex. genom intrång i IT-systemen?

På samma tema vill jag gärna uppmärksamma Krisberedskapsmyndighetens nyligen publicerade rapport om hanteringen av minan i Göteborgs hamn den 7-9 december 2005. Göteborgs krisberedskap och krishanteringsorganisation brukar framhållas som ett gott exempel, därför är det speciellt intressant att läsa hur man hanterade "minkrisen". Slutsatsen är bl.a. att hanteringen fungerade tillfredsställande (minan sprängdes utan att någon kom till skada), men att man hade betydande svårigheter att bedöma hur farlig situationen egentligen var.

måndag 9 april 2007

Utredning om värnplikten

Innan valet utlovade de borgerliga partierna att man -om man vann valet- skulle tillsätta en utredning om värnpliktens framtid samt att man var överens om att straffet för värnpliktsvägran skulle bort.

Allianspartierna konstaterade i en gemensam Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet den 11 juli 2006 att "värnplikten har gjort sitt" eftersom "Sverige inte står inför något invasionshot". Därför föreslog de att straffbestämmelserna i lagen om totalförsvarsplikt upphävs och att "pliktsystemet i sin helhet måste ses över". Deras slutsats var "att värnplikten tjänat ut".

Någon utredning har dock ännu inte tillsatts och någon förändring av lagen om Totalförsvarsplikt har jag inte noterat.

söndag 8 april 2007

Klimat i säkerhetsrådet


Denna månad diskuteras klimatfrågan i säkerhetsrådet. Kopplingen mellan säkerhet och klimatförändringar blir allt svårare att negligera för säkerhetspolitiker i alla läger, både på lokal (översvämmningar, extrema väderförhållanden) och global nivå (torka, extrema väderförhållanden, översvämmningar, vattenbrist, klimatflyktingar).

100 plan i skyn

Ytterligare ett argument som används är att satsningen möjliggör att hela den operativa JAS-flottan blir internationaliserad och därmed möjlig att använda i internationella insatser. Men ännu är det ingen som har förklarat hur den insats hade sett ut som hade krävt deltagande med 100 svenska Gripenplan.

Redovisa totalen

Jag fortsätter grubbla på JAS-uppgraderingen. Argumentet om att man genom ombyggnaden av 31 plan till C/D-version förlänger livslängden i systemet till 2040, måste helt enkelt granskas. Det framstår som att man gör det genom de 4,1 miljarder som nu avsätts, vilket naturligtvis inte är fallet. Hela kostnaden för att upprätthålla JAS-systemet fram till 2040, där de nu aktuella 4,1 miljarderna enbart utgör en liten del, vore något att redovisa för skattebetalarna!