lördag 27 oktober 2007

Daggen faller både på lort och lilja

"Kanske får vi veta mer om den ökade kapaciteten i samband med Operation Daggdroppe, när soldater från I 19 i Boden i december åker till Ryssland för att samöva med militär ur ett förband med erfarenhet från Tjetjenien."

Det skriver Mats Johansson (m) i hans kolumn för Utrikesbloggen.se.

Jag har tidigare skrivit om debatten kring övningen Snöflingan, då svenska soldater övade tillsammans med ryska soldater tillhörande en pluton från den 138:e motorskyttebrigaden. En brigad som har varit stationerad i Tjetjenien och som bl.a. av Svenska Helsingsforskommittén har anklagats för att ha begått övergrepp.

Dåvarande försvarsminister Leni Björklund KU-anmäldes och Göran Lennmarker (m) sade bland annat följande i riksdagsdebatten den 9 juni 2006:

"Den fråga som kanske är den viktigaste och där kritiken har varit skarpast gäller militärövningen Snowflake. Sverige bjöd in andra länder till en militärövning som genomfördes tidigare i år. KU kan inte dra någon annan slutsats än att regeringen har brustit i sina rutiner för beredningen av militärövningen".

Man får hoppas att regeringen inte ha brustit i sina rutiner den här gången, så att det är utrett och klart att inte Försvarsmakten kommer att öva med personer som har begått förbrytelser i Tjetjenien.

Som man bäddar får man ligga

Jag har ett inlägg på dagens DN-debatt:

"Hur trivial en puss på krogen än kan te sig gör socialdemokraterna rätt i att diskutera statssekreterare Ulrica Schenström (m) och TV 4:s reporter Anders Pihlblads krogkväll utifrån Schenströms uppgifter i det svenska krishanteringsssystemet. Men socialdemokraterna har inte lyckats formulera varför trovärdighetsfrågan är viktig, det framstår bara som att man vill straffa Schernström för en glad kväll på krogen.

Moderaterna å sin sida måste kunna både förstå allvaret i och kunna ta en debatt om Schenströms omdöme. Det går inte att avfärda de frågor som väcks kring Sveriges högsta politiska tjänsteman med att hon är "utåtagerande" och att hon inte skäms för det.

Frågan är allvarlig och relevant. Det handlar ytterst om den svenska krishanteringsförmågan. Regeringen har nämligen nyligen ställt sig bakom ett förslag till krishanteringsorganisation inom regeringskansliet som bland annat innebär att statsrådsberedningen har ett tydligt, samlat och departementsövergripande ansvar för krishanteringsfrågor. Statssekreteraren direkt under statsministern har naturligtvis en avgörande roll i ett sådant system. När regeringen nu har valt ett krishanteringssystem som ytterst bygger på statssekreterarnas krishanteringsförmåga, måste regeringen kunna ta en diskussion om omdömet hos de personer som har detta ansvar och denna uppgift.

Med ett system som bygger på att det är statsrådsberedningen som samordnar och initierar krishantering, måste de personer som innehar dessa befattningar rekryteras med hänsyn till deras krishanteringsförmåga, ständigt övas och vid behov utbildas till krishanterare. Detta utöver alla andra uppgifter de innehar och förmågor som de bör besitta.

Frågan är, när man rekryteras till statssekreterare -och då framför allt till statssekreterare i statsrådsberedningen- om man har en känsla för och en identitet i sin yrkesroll att man skall vara professionell krishanterare för en hel nation?

Om man har istället har ett krishanteringssystem som bygger på en krisledande funktion på myndighetsnivå (och som vid behov kan leda andra myndigheter), är det just professionella krishanterare som arbetar där. De har just denna uppgift och inte några andra som skall skötas parallellt. Hela deras yrkesidentitet, utbildning, övningsverksamhet och inriktning är just krishantering.

Det var detta system som alla partier utom moderaterna förespråkade före valet. Den utredning som leddes av centerpartisten Anders Svärd och som hade till uppgift att föreslå hur ett sådant system skulle se ut, lade regeringen raskt ner efter inträdet i Rosenbad. Nu har moderaterna istället drivit igenom deras krishanteringsmodell. Det innebär enligt min mening att de har ett särskilt ansvar att diskutera de personer som bygger upp krishanteringsorganisationen. Det är ju upp till dem att visa att modellen är trovärdig. Och med vårt nuvarande krishanteringssystem handlar det faktiskt ytterst om att deras statssekreterare är omdömesgilla.

Som man bäddar får man ligga."

Poängen är inte att vara moraltant. Schenborg får pussa på vem hon vill, hur hon vill. Poängen är att statssekreterarnas omdöme måste kunna diskuteras -ja till och med bör diskuteras- när nu Sveriges krishanteringssystem ser ut som det gör.

fredag 26 oktober 2007

"Kinas erövring"

Ekot rapporterar idag om "Kinas ekonomiska erövring av Afrika". Industrial and Commercial bank of China köper 20 procent av sydafrikanska Standard Bank och blir därmed den största aktieägaren i Afrikas största bank. Köpet är värt drygt 35 miljarder kronor.

Jag har tidigare på denna blogg skrivit om lanseringen av The Chinese Investment Corp. (CIC) och dess investeringar i intressen utomlands, vilket innebär en utmaning för alla men i synnerhet för Afrika:

"In Africa, China's investment strategy has been directed mainly at sourcing natural resources, including oil. Moreover, increasing numbers of Chinese companies have recently established production bases to supply local markets with cheap products highly compatible with local demand and purchasing power. As a result, total trade between China and Africa nearly quadrupled in six years, from US$10.8 billion in 2000 to nearly US$40 billion in 2006. China is today Africa's biggest trading partner and the second most important investor. China's new investment company will further boost these trends."
Återkommer i närtid i annat fora om pussar på krogen mellan statssekreterare Ulrica Schenström (m) och TV 4:s reporter Anders Pihlblad.

torsdag 25 oktober 2007

Galten gör halt

Efter flera tillbud har Försvarsmakten idag belagt det sydafrikanska terrängfordonet Galten med tillfälligt nyttjandeförbud. Galten levererades till Försvarsmakten 2006 och är bland annat avsett att användas vid internationella insatser och av Nordic Battlegroup, NBG.

Det senaste året har fordonet vält vid fyra tillfällen, senast vid NBG:s nyligen avslutade bataljonsövning i Skövde.

FMV skriver på sin hemsida att "skyddsnivå, pålitlighet och servicevänlighet har varit några av grundkraven vid anskaffandet av Galten".

DN informerar allmänheten.

...pennans makt

tisdag 23 oktober 2007

Kommande grillning

Den nya handelsministern, statsrådet Ewa Björling, får ingen mjukstart med krigsmaterielfrågorna.

I närtid blir det grillning genom de två interpellationer om krigsmaterielexport som är inlämnade, en från Hans Linde (v) om försäljning av Jas Gripen till Thailand och en av Peter Rådberg (mp) om försäljning av klusterbomber till USA.

Det blir intressant att se om Björlings tillträde innebär någon kursändring i krigsmaterielexportpolitiken.

Att färdas med ljud

Freesound är en fantastisk resurs för alla som antingen helt enkelt tycker om ljud, eller som har användning för ljud i sin verksamhet. Själv färdas jag gärna i tanken tillbaka till platser eller händelser genom ljudintryck, t.ex. till Saudi genom denna utmärkta inspelning av Adhaan (kallelse till bön) från The Prophet's Mosque i Madinah.

För alla som sitter vid sitt skrivbord och vill färdas i tanken en stund, bara peka ut en plats och lyssna...

Från träslips till Odd Molly

Dagens industri idag; på framsidan publiceras en kort artikel av chefredaktör Gunilla Herlitz under rubriken "Miljön i fokus i DI". Hon skriver:

"Utan tvivel är frågan om miljön den absolut viktigaste för västvärlden under flera årtionden framåt."

Herlitz aviserar att DI från och med idag och varje tisdag framöver kommer att innehålla en miljösektion. Idag publiceras också den sista delen i en intressant artikelserie under namnet "Klotet i kris".

Sannerligen, det har hänt en del sedan miljöfrågorna antingen var helt osynliga i affärstidningarna eller avfärdades som något för flummare i träslipsar.

Men nästa steg är att, istället för särskilda miljösektioner, integrera miljön i bevakningen som en självklar bedömningsfaktor när det gäller företagsutveckling och affärer.

Steget efter det antyds i en vänsterspalt på sidan 32 i pappersupplagan av DI. Christina Tillman, vd för klädföretaget och börsraketen Odd Molly, svarar såhär på frågan om vilken som är den enskilt viktigaste miljöfrågan?

"För jorden är en otroligt viktig fråga den ökande överkonsumtionen som pågår och som inte är förenlig med en hållbar utveckling".

måndag 22 oktober 2007

A Convenient Choice
"The next year, as the United States prepared to return sovereignty to the Iraqis and the State Department began planning an embassy in Baghdad, Rumsfeld lost a bid to retain control over the full U.S. effort, including billions of dollars in reconstruction funds. A new executive order, signed in January 2004, gave State authority over all but military operations. Rumsfeld's revenge, at least in the view of many State officials, was to withdraw all but minimal assistance for diplomatic security."

Ovan till höger ser du Carl Bildt i Bagdad (från hans bildblogg). För ett tag sedan skrev Expressen att UD sade nej till officiellt irakiskt skydd när de besökte Bagdad i början av september och menar att Irakiska källor påstår att den svenska delegationen i stället anlitade Blackwaters tjänster.

Urban Ahlin (s) lämnade in en skriftlig riksdagsfråga till Bildt där han undrade vilka skäl som låg till grund för utrikesministerns ställningstagande att avvisa erbjudandet från det irakiska utrikesdepartementet om skyddad transport och i stället välja ett företag för att ordna detta.

Frågan lämnades dock över till justitieminister Beatrice Ask. Hon inkom med ett mycket.. tja, här är svaret i sin helhet:

"Urban Ahlin har frågat vilka skäl som låg till grund för utrikesministerns ställningstagande rörande säkerhetsarrangemangen i samband med hans besök i Irak. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågor som rör statsrådens säkerhet är ingenting som jag varken vill eller bör kommentera."
Pausunderhållning

Dagens kulturinslag hittar du här. Optiska fenomen i mystakt.