lördag 17 februari 2007

Sundsvall ToR

Anlände till Falköpings centralstation klockan 20.00 i går kväll efter en onsdag inkl. övernattning i Stockholm med efterföljande resa till Sundsvall med övernattning hos vännen och kollegan Jerker med familj. Konsulttjänsterna togs i anspråk i ett mycket intressant projekt för Sundsvalls kommun med syftet att bidra till en positiv utveckling för kommunen vad gäller bl.a. inflyttning, investeringar och turism. Jag kommer hem med 1000 idéer för Falköping och 100 frågor till ansvariga personer i vår kommun. Mer om detta senare, när tankarna är sorterade på ett mer strukturerat sätt.

Försvarsberedningens första sammanträde i den nya konstellationen blev som förväntat intressant ur många aspekter. Samma dag som beredningen träffades gick som av en händelse företrädare för Försvarsmakten ut och varnade för Ryssland. Utvecklingen föranleder en omprövning för de svenska prioriteringarna, sades det. Beredningen kommer att studera den säkerhetspolitiska utvecklingen under våren, md avlämning av rapport i juni. Jag hoppas att ledamöterna och ordförande Göran Lennmarker (m) förmår att hålla fast vid den vidgade syn på säkerhet som succesivt har etablerats, och som t.ex. inte mäter styrkebalans i antal stridsvagnar utan ser till både förmåga, ambition, vilja och faktorer om ekonomi, sociala faktorer, miljö, energi m.m. i en helhetsbild som säger så mycket mer än huruvida ett land blir farligt för omgivningen eller ej beroende på militära investeringar. Samt, inte minst, hur Sverige bör förhålla sig på ett konstruktivt sätt och inte på ett sätt som kanske i själva verket bidrar till en ökad spänning, t.ex. genom att själva omfördela resurser eller rusta upp på ett sätt som leder tanken till Kalla Krigets dagar.

måndag 12 februari 2007

Ko(ntrast)
Stockholmsresa

På onsdag bär det upp till Stockholm igen, det tar lite drygt två timmar med X2000 och det är såleses fullt möjligt att åka upp över dagen. Den nya Försvarsberedningen skall samlas till sitt första möte. Jag har varit med sedan 1995 och får ånyå uppleva ordförandeskifte och ett antal nya kollegor. Beredningen är ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdagens partier i försvars- och säkerhetspolitiska spörsmål.

Det är härligt att för en dag eller två komma tillbaka till Stockholm och få en dos storstad. Men varje gång det är dags att åka hem igen så känns det härligt. Varje gång jag kliver av på Falköpings centralstation är jag hemma, både fysiskt och mentalt. Det är en ynnest att få bo och leva i den miljö som Falköping kan erbjuda. Med tiden i Stockholm (med två barn, boendes på Sibyllegatan "mitt i smeten") i färskt minne är det bara att konstatera: nu upplever familjen riktig livskvalitet!