fredag 6 juli 2007

Semestertider

Semester, sade någon, är den korta tiden mellan planeringen och minnena. Jag vet inte hur jag egentligen föreställer mig hur en "riktig" semester ser ut, men med små barn, mat- och sovklockor, pågående jobb som fogas in i skarvarna och behov av att hitta på någonting, blir det i alla fall inte så mycket (ingen) tid i hängmattan. Det blir en annorlunda tillvaro än när jobbet och förskolan lägger ramarna.

Jag vet inte hur semester från bloggande kan beskrivas, men ovanstående tillvaro är i varje fall orsaken till att den här bloggen endast uppdateras sporadiskt den närmaste tiden.

Hot eller löfte, det avgör mottagaren.

Han heter Shakeel

Gudmundson kan nu i SvD, genom nyhetsbyrån AFP, berätta vem som bloggvärlden har döpt till "Islamic Rage Boy". Han heter Shakeel Bhat och är 31 år gammal. Och, skriver Gudmundson, han är verkligen arg.

"Det hade förstås varit intressant att läsa en intervju med de fotografer, bildredaktörer, redaktörer och nyhetsbyråchefer som skapat detta monster, men mötet med killen själv är naturligtvis spännande i sig."


tisdag 3 juli 2007

Värnplikt med förhinder

Jag gillar inte Försvarsmaktens argumentation kring beslutet att inte kalla in ca 600 ungdomar som egentligen var uttagna till värnpliktsutbildning. Det är tydligt att man vill hänvisa till den belastning som internationella insatser utgör, istället för att säga som det är: Dålig planering.

På www.mil.se sägs bland annat:
"Försvarsmaktens internationella åtaganden tar också stora resurser i anspråk, samtidigt som officerare som genomfört utlandstjänst enligt det nya avtalet måste ta ut ledighet. Dessutom har antalet avgångar i samband med omställningen av Försvarsmakten på vissa håll varit större än väntat."

På det här sättet får de som är motståndare till internationalisering och internationella insatser vatten på sin kvarn. Och man kan lite underförstått sådär hänvisa till politiska beslut om NBG och internationella missioner som ställer till det för våra värnpliktiga.