torsdag 21 juni 2007

Miljöfrågor katalysator för demokratirörelse?

"China’s worsening environmental crisis is catalyzing a growing environmental movement in which the public is resisting special interest groups and opposing the government’s environmentally “unfriendly” behaviors. More significantly, this movement represents a push toward greater democracy in the country, with the public fighting for its civil rights through protecting the environment."

skriver Jianqiang Liu, journalist på China Southern Weekend, för Worldwatch Institutes China Watch.

Vid en ytlig betraktelse känns det som om Ryssland släpar efter, både vad gäller miljörörelsens möjlighet att verka och intresset för miljöfrågor hos det politiska ledarskapet. Försvarsberedningens besök i Moskva tidigare i vår lämnade en mycket fadd smak efter sig då de kommentarer vi fick till frågor om miljö närmast var oförstående och i varje fall kategoriska i beskedet om att det helt enkelt inte tas några miljöhänsyn och att miljöfrågorna helt enkelt inte finns på någon agenda.

Sida kanaliserar en del bistånd till Ryssland, men det biståndet skall enligt regeringen fasas ut fram till år 2010. Sedan början av 1990-talet har svenska skattemedel delfinansierat 28 reningsverk runt Östersjön. Av dessa har 27 avslutats och bidragit till ett radikalt renare havsvatten. Exempelvis har reningsverket i S:t Petersburg minskat utsläppen med 370 ton fosfor per år. Under 2006 kanaliserades 101 886 000 SEK till insatser för "Naturresurser och miljö".

Biståndet till Kina (land till land) skall också det fasas ut fram till 2010. År 2006 omfattade stödet till "Naturresurser och miljö" 23 969 000 SEK.

Pedagogiskt

Fortsatt risk för New Orleans

I USA har årets orkansäsong inletts. I New Orleans arbetar man fortfarande med att bygga upp staden efter Katrina.

Nu rapporterar ingenjörstrupperna, som har ansvaret för översvämnings- och stormskyddet för New Orleans, att stora delar av staden löper stor risk att drabbas av översvämningar, om en ny orkan med samma styrka som den ödesdigra Katrina skulle komma.

I samband med att den studie som ingenjörstrupperna nu presenterat, lanseras en hemsida där New Orleans-bor kan studera riskerna, kvarter för kvarter, och under 150 olika typer av stormar.

Myndigheterna beräknas inte vara klara med ett förbättrat säkerhetssystem förrän 2011.

måndag 18 juni 2007

Klimat och säkerhet

I april i år lanserades en amerikansk rapport där höga militärer tog sig an frågan hur klimatförändringarna kan komma att påverka USA:s säkerhet. Bara själva greppet är värd uppmärksamhet. Jag har skrivit om rapporten här på bloggen förut, det var alltså en panel med 11 pensionerade generaler och amiraler, under ledning av Ret. Gen. Gordon R. Sullivan, som undersökte klimatförändringarna i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Deras rapport heter "National Security and the Threat of Climate Change".

Rapporten verkar ge konsekvenser som sträcker sig bortom dagsrapporteringen. Anna G. Eshoo, ordförande i Intelligence Subcommittee on Intelligence Community Management, skriver i en artikel att:

"Recognizing these potential threats, I challenged the director of national intelligence, Michael McConnell, to integrate global warming into U.S. intelligence planning. McConnell expressed his support, saying, "I believe it is entirely appropriate ... to prepare an assessment on the geopolitical and security implications of global climate change." The House Permanent Select Committee on Intelligence took the Military Advisory Board's findings seriously as well. Acting on one of the board's major recommendations, the committee included a provision in HR2082, the Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2008, to require a National Intelligence Estimate on climate change."

"Vigilance cannot be shortsighted. The intelligence community has to be able to see beyond the horizon to prepare for long-range threats to our security. An assessment of climate change by our best intelligence experts will do just that. As Gen. Sullivan, the Military Advisory Board chairman, said: "There is a relationship between carbon emissions and our national security. ... We have to start paying attention." And pay attention we will."

KAL's cartoon


Dagens KAL´s cartoon i The Economist.


Radar diplomacy

Simon Saradzhyan skriver för ISN Security Watch:
...If Washington chooses to reject Moscow's proposal to share Azerbaijan's Gabala radar base, it will have to come with a good reason for doing so...