torsdag 22 maj 2008

Opposition närmast överflödig...

Försvarsberedningen är på resande fot. Vi har varit i Ryssland (St Petersburg), har nyss landat i Oslo och skall vidare till Kirkenäs, Helsingfors och de Baltiska länderna. Fokus på utvecklingen i närområdet, Arktis, samarbetsmöjligheter och östersjösamarbete. Men också tid för intensiva överläggningar om den rapport som lämnas i juni. Det är bra att åka från Stockholm och den möjlighet det innebär att utnyttja all tid kring mat, transporter samt att strunta i en och annan natts sömn för att hinna gå till botten med svåra frågeställningar.

Någon undrade om det inte är jobbigt att åka från Sverige och den brinnande försvarspolitiska debatten? Inte alls. Jag kan bara konstatera att det tvärt om är ett lämpligt läge för i alla fall oppositionen att vara på resande fot. Med en sådan sammanhållning i alliansen behöver ju inte oppositionen bedriva någon opposition. Det klarar man så bra själv, inom regeringspartierna så...

Några mediala klipp som illustrerar detta:

Dagens Brännpunkt gör alla kommentarer överflödiga.

I en artikel i SvD säger t.ex. Else-Marie Lindgren (kd) att det "vore värdefullt om regeringen gjorde ett omtag, så att vi kan skjuta till medel från materielanslaget till driftsanslaget" och centerns Staffan Danielsson säger "sakta i backarna".

Vänsterns Gunilla Wahlén, som av SvD beskrivs som "den främsta ”förbandskramaren” som varnar för att avlöva Sverige militärt" säger:
"– Ja, i vill ha kvar allmän värnplikt, folkförankring och hemvärn. Till skillnad från Nato-kramare som vill ha ett slimmat försvar i centrala Sverige med styrkor som ska ut till andra länder. Ingen begriper hur vi ska försvara Sverige med yrkessoldater i Afghanistan och Tchad. Det försvar som Nato-kramarna vill ha blir absolut inte billigare".

(I samma artikel citeras jag på följande sätt:
"Miljöpartiets Annika Nordgren Christensen kritiserar det nymoderata handlaget.
– Miljöpartiet och moderaterna är överens om principen att spara på försvaret. Men sättet de genomför detta på riskerar att leda till ett dyrare, mindre och obrukbart försvar. För oss och skattebetalarna är det i stället viktigare att det sker hållbart och rätt. I stället är det nu besparingar i närtid som raserar mer än vad som är nödvändigt, varnar Annika Nordgren Christensen.")

Till sist kan jag tipsa om en debatt i P1 Morgon mellan försvarsminister Tolgfors och Håkan Juholt (s).

måndag 19 maj 2008

Bildt om "säkerhetspolitisk träta"

Apropå tidigare inlägg om den påstådda klyftan mellan Försvarsmaktens analys av den säkerhetspolitiska situationen och Försvarsberedningens dito, noterar jag att utrikesminister Bildt inte heller kan läsa sig till några större avvikelser (i Ekot):

"– Jag har svårt att se skillnaderna. Det måste jag säga efter att ha läst de olika dokumenten. Jag ska penetrera dem något mera, men när jag läser dem har jag svårt att se några avgörande skillnader, säger utrikesminister Carl Bildt.

Du tycker inte att det finns någon anledning att fästa sig vid skillnadermna mellan ÖB och försvarsledningen?

– Jag har svårt att se den över huvud taget.

Är det inte konstigt om Tolgfors tycker att det är anmärkningsvärt?

– Jag ska inte recensera enstaka uttalanden, eftersom jag inte varit hemma i landet när diskusionen hörts. Jag har läst försvarsberedningen och jag har läst det underlag som ÖB har levererat till regeringen i olika sammanhang. Jag följer relativt nära den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden, säger Carl Bildt."

Dagens kulturinslag

Ikväll är jag löjligt glad över att äntligen ha hittat en grupp värd namnet på Facebook. Den heter "Allt jag vet om livet har Jan Stenmark lärt mig".

(För dig som bara vill ha mer: Här)


En försmak

Överbudspolitik är bara förnamnet, det inleds nu och kommer att pågå under nästan ett års tid tills dess att regeringens försvarsinriktningsproposition är klubbad och klar i riksdagen våren 2009. Det gäller alla partier, mer eller mindre. Inget parti är vaccinerad mot att ryckas med.

En lämplig illustration råkar vara Gunilla Wahléns (v) nordliga besök nyligen, som resulterade i en intervju i Norrbottens-Kuriren idag:

"F 21 måste finnas kvar på grund av Barentsregionens ökade betydelse. Och jägarbataljonen i Arvidsjaur måste också finnas kvar liksom I 19 och A 9 i Boden."

Wahlén, som representerar vänstern i försvarsutskottet och Försvarsberedningen, motiverar sina ställningstaganden på följande sätt:

"- Vi såg hur Ryssland firade 1 maj i år, för första gången på många år med en militärparad. Landet drömmer också om en återgång till att bli en stormakt. Och de ambitionerna kan hota vårt land. Det måste vi ha en beredskap för."

Jag har inte bestämt mig för vad jag tycker om ett enda grundorganisationsförslag ännu eftersom jag tycker det är lämpligt att först besluta hur Försvarsmaktens uppgifter skall se ut, koka ner det till insatsorganisationens inriktning och omfattning vilket i sin tur leder till hur (och var) en lämplig "produktionsapparat" (GRO) bör utformas på det mest rationella sättet.

Det är också lite olyckligt, tycker jag, att argumentera för en viss utbildningsplattform genom att dra ett omedelbart likhetstecken mellan var den är placerad och att det behövs för att försvara Sverige i just det området etc. Då bör man istället diskutera insatsorganisationen och vad man anser att den skall göra (var och med vad).

Under alla omständigheter är det en smula uppseendeväckande av vänstern att föra fram militärparader och stormaktsambitioner som om det vore ett invasionshot som står för dörren.

Men, som sagt, detta med grundorganisationsfrågor lär vi få anledning att återkomma till många gånger under det kommande året....

Både och

Per T Ohlsson skriver om försvarspolitik i Sydsvenskan under rubriken "Dubbelt klimathot". Till skillnad från en och annan kommentator som den senaste tiden har ondgjort sig över att, som man säger, Försvarsberedningens rapport ägnar sig åt klimatfrågan men inte åt det ryska hotet, förmår han hålla bägge bollarna i luften på samma gång. Han tycker inte att beredningen tillräckligt uppmärksammar islossningen i Arktis och dess säkerhetspolitiska komplikationer:

"Faktum är att en viktig del av närområdet redan har drabbats av en dramatiskt accelererande uppvärmning: Arktis. De säkerhetspolitiska konsekvenserna – internationellt allt mer uppmärksammade – verkar dock inte bekymra svenska politiker (...)"

"Det arktiska istäcket krymper med alarmerande hastighet. Varje sommar överträffas det föregående årets issmältning. Förra sommaren var istäcket bara hälften så stort som femtio år tidigare. Den mytomspunna Nordvästpassagen – förbindelsen mellan Atlanten och Stilla havet norr om det amerikanska fastlandet – öppnades för trafik. Nya beräkningar tyder på att Arktis kan vara isfritt sommaren 2013. Därmed blir det lättare att exploatera Arktis enorma rikedomar: fisk, timmer, bly, magnesium, nickel, zink, färskvatten och – framför allt – olja och gas. Enligt vissa uppskattningar rymmer Arktis en fjärdedel av den gas och olja som ännu inte har lokaliserats. Men det dröjer sannolikt flera decennier innan fossila tillgångar i det inre av Arktis kan utvinnas. De tekniska problemen är gigantiska. Närmare i tiden ligger en formlig transportrevolution."

söndag 18 maj 2008

Bildbevis......på en Försvarsberedning i arbete.


Bilderna är tagna under beredningens besök i Köpenhamn 28-30 april. Bilderna, från vänster till höger, visar experterna Hans-Christian Hagman, Fredrik Hassel och undertecknad ledamot. På nästa kort ser vi ordförande Karin Enström och Tommy Åkesson i sekretariatet i full färd med att finslipa formuleringar. På den nedersta bilden ser man närmast i bild till vänster Håkan Juholt och till höger experten Michael Moore).