fredag 27 juli 2007

Putin = Deng Xiaoping?

Det kanske börjar klarna när det gäller vad Putin skall göra efter presidentvalet. Kanske efterträder han Igor Ivanov i ett "upphottat" nationellt säkerhetsråd?

Moscow Times skriver också om ryskt fokus på olja- och gasfyndigheter vid Nordpolen:

"This Sunday, a mini-submarine with two State Duma deputies aboard is expected to dive more than 4,000 meters beneath the Arctic ice to the seabed and drop a meter-tall, titanium Russian tricolor on the exact spot directly under the pole. The aim is to stake a symbolic claim to the pole and large chunks of Arctic territory for Russia. Moscow is seeking to put forward a legal claim to a United Nations commission in 2009 -- 100 years after the first explorers claimed to have reached the pole by sled and husky. (...) According to some estimates, the Artic region could hold up to one-quarter of the earth's remaining untapped oil and gas reserves."

Uppdatering den 2 augusti:
Nu rapporterar också svenska medier om det ryska ubåtsprojektet, t.ex. Aftonbladet, SvD (TT) och Ekot.

torsdag 26 juli 2007

Schlaug ser spöken

Birger Schlaug vill se en spricka mellan mig och Peter Rådberg (miljöpartiets ledamot i riksdagens försvarsutskott) angående besparingar på försvaret.

Han skriver på sin blogg och jag försöker efterbästa förmåga kommentera och förklara min tanke bakom att det är lika viktigt att förklara varför man anser att försvarsutsgifterna bör minska, vad man har för idé och hur man kopplar det till säkerhetspolitiken (vilket inte Anders Borg gjorde) som att kunna förklara varför man anser att de skall öka (som många hävdar och hänvisar till utvecklingen i Ryssland) och hur det i så fall kan bidra till en säkrare värld...

PS. SvD: s PJ Anders Linder har nu plockat fram några citat från tidigare debatter i försvarsekonomifrågan.

tisdag 24 juli 2007

"Musharraf losing his grip"

Naveed Ahmad skriver läsvärt om situationen i Pakistan för ISN Security Watch:

"Though the US and other Western allies in the war on terror have publicly praised Musharraf's Lal Majsid operation, they fear the backlash and criticize him for playing both sides of the fence and allowing the situation to spin out of control.

"The more United States lauds Musharraf's policies, the more vulnerable the general becomes within his own army and his own people," says Rashid Mafzool Zaka, an academic associated with Fatima Jinnah Women's University in Rawalpindi."

Presidentvalskampanj

Här hittar man YouTube/CNN:s debatt mellan de demokratiska presidentkandidaterna.

Ett exempel, det handlar om Irak:

Osthyvel - nej tack!

ÖB, Håkan Syrén, har nu kommenterat den senaste tidens debatt mellan finans- och försvarsministern i sitt veckobrev.

När ÖB skriver att han är "lite provocerad av den senaste tidens debatt" är det med hans sätt att uttrycka sig som att säga att han är rasande (så långt kan jag instämma med SvD:s PJ Anders Linder).

SvD återger ett uttalande till TT:

- Vi är inne i ett omfattande reformarbete som inte är slutfört. Att i nuläget då göra ytterligare reduceringar går inte utan att uppdragsgivaren talar om vilka förändringar av resultatet man vill ha, säger Syrén.

Och detta håller jag med ÖB om. Eller rättare sagt, det går naturligtvis att reducera utan att ange vad Försvarsmakten skall kunna och inte skall kunna göra. Men det är den sämsta sortens reducering -den berömda osthyveln- och leder bara till moras. Istället krävs en nykter analys av omvärldsutveckling, ambitionsnivå, möjliga samarbeten i den nordiska kretsen, en operativt behovsstyrd materielplanering och tydliga politiska besked om färdriktningen. Samt att man faktiskt vågar säga och ta ansvar för vad Försvarsmakten inte ska organisera sig för att möta.

söndag 22 juli 2007

Inte "antingen eller"

Wilhelm Agrell skriver på Brännpunkt idag.

De viktiga frågorna i den försvarsdebatt som nu pågår saknas fortfarande: Hur använder man resurserna på bästa sätt på kort, medellång och lång sikt? Grundfrågan är vad man dimensionerar sig emot och hur kopplingen mellan detta (det internationella) och den territoriella insatsförmågan ser ut.

Agrell för, även han, ett "antingen eller" resonemang. Vem har sagt att Försvarsmakten inte ska ha en planering som innefattar hur man avkastar årlig "produktion" (dimensionerad för att möta de närliggande internationella behoven) till en, liksom tidigare, personell,- materiell- organisatorisk och territoriell insatsförmåga?

Jag fortsätter hävda det omöjliga i att ett försvar dimensionerat för internationella insatser inte kan uträtta något på hemmaplan! Det handlar om planering, personalförsörjning och en materielförsörjningsprocess som stödjer det man skall göra och inte "äter upp" förutsättningarna.

Och vem har sagt att man inte längre ska ha fältövningar och planering/beredskap även för territoriella insatser? Men, i nuvarande läge blir det inte mycket pengar till sådant av två anledningar:

Regering/riksdag/politiker "förstår" bara när de behöver avdela pengar till "lättförståelig hårdvara" dvs materiel. (Om Försvarsmakten kommer med ett förslag om att införa en territoriell övnings- och beredskapsplanering och avdelar pengar till detta kommer de att kallas reaktionära och avdelade pengar stryks ut budgeten).

Samtidigt kräver detta ett besked ÖB bett politikerna om för länge sedan, men fått ett politiskt nej till - vad ska han "skära bort"? Vilken funktion/förmåga?

Så länge inte politiker tar detta ansvar klarar inte Försvarsmakten av det själv och den interna försvarsgrensstriden fortsätter. Vi har inte råd med ett sådant "övningssystem" samtidigt med den materiella tyngdpunkt som är en följd av nuvarande FM-planering.