fredag 9 februari 2007

En nyhet som få, men vaddå?


Läser på kommunens hemsida att man gick ut med information den 23 januari om att Falköping förmodligen blir Sveriges första Cittaslow-stad. Det är en nyhet som mycket väl hade kunnat bli nationellt uppmärksammad. Tyvärr hittar jag inga artiklar eller nyhetsinslag om detta i media (jag kan ha missat något, hoppas det). Vet någon hur strategin bakom nyhetssläppet såg ut?

Ulf, var är du?


Varför är kommunalrådet så anonym på kommunens hemsida?

När man söker sig fram på www.falkoping.se måste man dels vara lite bevandrad i den politiska organisationen (t.ex. att kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen) och dels väldigt intresserad för att orka klicka sig fram under rubriken "Politik/Dialog"). Jag tycker kommunalrådet gott kan profilera sig lite. Ett veckobrev? En blogg, rentav?!