lördag 21 april 2007

Svårsmält men lättuggat

IPCC, FN:s vetenskapliga panel i klimatfrågan har uppgiften att utvärdera den omfattande klimatrelaterade forskningen som pågår världen över. Deras senaste delrapport publicerades den 6 april och om man är intresserad av en kort sammanfattning på svenska finner man den här.

IPCC:s nästkommande och fjärde utvärdering av kunskapsläget om klimatets förändring presenteras i november 2007.

Något att inte se fram emot. På sätt och vis.

Design för folkhälsan

Design kan vara en åtgärd för ökad hälsa.
Ja jag skulle i varje fall inte välja att ta hissen!
Det är få saker som gör mig lika upprymd som god design.
Allra helst skall det röra sig om design som gör livet lättare.

fredag 20 april 2007

Hatbrott i Ryssland

Ekot rapporterar idag att utländska gäststudenter i Moskva har fått utegångsförbud idag för att undvika att de utsätts för rasistattacker. Ryska rasister och neonazister firar Hitlers födelsedag. Varje år har det inneburit attacker mot mörkhyade utlänningar.

Människorättsorganisationen Sovas rapportering om hatbrott i Ryssland finner man här. Bara i år har minst 24 dödats och mer än 130 skadades i rasistiskt influerade attacker.

Ryska underhuset i parlamentet röstade i veckan för att skärpa straffen för extremism, rasism och användandet av neonazistiska symboler. Problemet är att hatbrott i domstolar har dömts som vanlig kriminalitet, vilket försvarsberedningen också fick höra under vår resa till Moskva nyligen.

Varning på stan

Helt i Slow Food-anda och helt rätt för Falköping har "Mias Mat" öppnat i centrum.

En varning utfärdas dock; den Mozzarella di latte di bufala som mor och dotter i affären säljer är direkt vanebildande. Det gäller att bunkra upp så att man klarar sig över helgen...


Lokala produkter varvas med direktimport från Italien i en härlig blandning.
Rekommenderas!

torsdag 19 april 2007

Om kvinnor och män

- Vi har överväldigande bevis för att män och kvinnor är lika. Men människor vill hellre tro på könsskillnader. Det gör livet mer förutsägbart, säger Janet Shibley Hyde, psykologiprofessor vid University of Wisconsin-Madison i USA, till DN.

- Även om en kvinna inte tror på stereotypen måste hon alltid förhålla sig till den när hon jobbar i en mansdominerad bransch. Många orkar inte med att alltid jobba dubbelt så hårt för att visa att de klarar av det, och byter bana för att slippa pressen, säger Claude M Steele, professor på institutionen för psykologi vid Stanforduniversitetet i USA.

Jag minns med fasa Försvarsmaktens jämställdhetsarbete på 90-talet. Det så kallade KREOL-projektet (Den Kreativa Olikheten) härskade. Det gick -kortfattat- ut på att beskriva män och kvinnors olikheter och övertyga om att dessa olikheter kan komplettera varandra. I kurserna delades litteraturlistor ut som t.ex. omfattade följande särartsfemenistiska förgrundsgestalter:

Gray, J: Män är från Mars, kvinnor är från Venus
Robert, R - Uvnäs - Moberg, K: Hon och han födda olika.

Just Rigmor Robert gjorde sig känd för uttalanden där hon bland annat förklarar stora delar av kvinnors (förmodade) ointresse för olika tekniska områden med att våra hormoner inte är lämpade för dessa. Jag minns när hon i tidningen Amelia sade att könshormonet östrogen gör att kvinnor har svårt för datorer. "De är påhittade av män, de är en produkt av männens fantasi och därför är vi varken intresserade av de eller förstår oss på dem".

I en offentlig utskottsutfrågning, om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten, som Försvarsutskottet anordnade den 17 november 1999, kan man bland annat läsa följande inlägg (sid 276 i Försvarsutskottets betänkande 1999/2000:FöU2 Det nya försvaret):

"Ulf R Johansson, Försvarsmaktens högkvarter:
Jag har en kommentar till det här med olikheter. Vi vet på vetenskaplig grund att kvinnor har vissa saker som de är bättre på än män och tvärtom. Det är de olikheterna som vi ska ta tag i tillsammans för att få en ett-plus-ett-är-tre-effekt. Vi ska inte ha, och det finns det tyvärr en tendens till, dåliga manliga kopior i de kvinnor som finns i Försvarsmakten. Det är olikheterna tillsammans som ger styrkan – inte någon form av kopiering av varandra. Det ger bara svagheter. Den andra frågan kan jag tyvärr inte svara på.

Ordförande Henrik Landerholm, riksdagsledamot: Tack, Ulf. Vi kan konstatera att Försvarsmakten valt ett särartsfeministiskt förhållningssätt snarare än ett likhetsfeministiskt."

Generaliseringar leder till begränsningar och fördomar. Måtte allt som har med KREOL och projektens ideologiska värdegrund att göra vara borttvättat ur Försvarsmaktens minne! Nu bedriver man jämställdhetsarbetet på andra grunder.

Bangladesh: A nation in fear of drowning

Läs denna artikel i The Independent!

...With a population of 150 million, Bangladesh is the world's most densely populated country. A series of straddling deltas of some of the world's biggest rivers, Bangladesh is at risk not only from rising sea levels, but the increased flow of water caused by more rain and glacial melt from the Himalayas. At this rate of flooding and erosion, 20 per cent of Bangladesh could be under water by 2100. All this despite the average Bangladeshi using just one tenth of the carbon emissions of any European, and one 25th of the average citizen of the United States...

onsdag 18 april 2007

Klimatet diskuteras i FN och molnen skingras över JAS

Idag diskuterades klimatfrågan i FN: s säkerhetsråd. En milstolpe, bara det. Generalsekreterare Ban Ki-moon talade klarspråk i ett intressant inledningsanförande till den öppna debatten, där över 50 inlägg hölls:

“Adverse effects are already felt in many areas, including agriculture and food security; oceans and coastal areas; biodiversity and ecosystems; water resources; human health; human settlements; energy, transport and industry; and extreme weather events (...)".

Han varnade för att de förväntade effekterna av klimatförändringarna innebär mer än miljömässiga problem: “They can also have serious social and economic implications.”

I det mer regionala perspektivet fortsätter Ny Teknik bevaka JAS-satsningarna. Enligt tidningen är det klart med både norska och danska satsningar på det nya "Super JAS".

Saker och ting börjar därmed klarna när det gäller den i vårbudgeten (oerhört luddigt och svårgenomträngligt) presenterade JAS-satsningen. Man kan väl utan att överdriva påstå att svenska försvarspolitiker kommer in snett från sidan och ställs inför något som i praktiken är så nära fullbordat faktum man kan komma.

tisdag 17 april 2007

Delserie 4, som ett brev på posten

Ni har läst det här förut; riksdagen skall i och med vårbudgeten ta ställning till om 31 JAS-plan skall byggas om till C/D-version. Därmed har Sverige 100 toppmoderna JAS-plan som sägs behövas för internationella insatser. Satsningen motiveras också med hänvisning till export.

Men, och det är inte lika känt eftersom det inte uttrycks klart i budgetpropositionen: Man vill också dra igång utvecklingen av en helt ny generation Jas 39 Gripen, den s.k. E/F-versionen. Jag har skrivit om det också, men det tål sannerligen att upprepas eftersom vårbudgeten är så luddigt skriven. Försvarsutskottet bör dela upp JAS-frågan i två delar, dels frågan om ombyggnaden och dels frågan om ännu en ny generation stridsflygplan. Jag trodde, och jag tror det är många mig mig, att alla partier var överns om att det var stopp efter JAS-delserie tre.


- Observera att detta inte är något ställningstagande för att bygga en E/F-version. Demonstratorprogrammet syftar till att "utveckla för en vidareutveckling". Vi vet inte i dag vilka förmågor dessa plan behöver om 20 år, säger Michael Odenberg till Nyteknik.se.


Jojo, om man väl har tagit steget och fattat beslut om ett demonstratorprogram, så kommer det till slut att stå en E/F-version på svenska flottiljer, tro mig.

måndag 16 april 2007

Klimatfrågan i säkerhetspolitiken

En intressant amerikansk rapport presenterades idag under namnet ”National Security and the Threat of Climate Change”. Den är intressant dels därför att den behandlar klimatfrågan i ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv och dels för de slutsatser den levererar.


“The report recognizes that unabated climate change could bring an increased frequency of extreme storms, additional drought and flooding, rising sea levels, melting glaciers and the rapid spread of life-threatening disease. While these projected effects are usually viewed as environmental challenges, the Military Advisory Board has looked at them from the perspective of national security assessments and has identified them as serious risk factors for:


massive migrations
increased border tensions
greater demands for rescue and evacuation efforts
conflicts over essential resources—including food and water “
Rapporten redovisar följande slutsatser:


 • Projected climate change poses a serious threat to America's national security.
  Climate change acts as a threat multiplier for instability in some of the most volatile regions of the world.

 • Projected climate change will add to tensions even in stable regions of the world.
  Climate change, national security and energy dependence are a related set of global challenges.


Rapporten lämnar följande rekommendationer:

 • The national security consequences of climate change should be fully integrated into national security and national defense strategies.

 • The U.S. should commit to a stronger national and international role to help stabilize climate changes at levels that will avoid significant disruption to global security and stability.

 • The U.S. should commit to global partnerships that help less developed nations build the capacity and resiliency to better manage climate impacts.

 • The Department of Defense should enhance its operational capability by accelerating the adoption of improved business processes and innovative technologies that result in improved U.S. combat power through energy efficiency.

 • DoD should conduct an assessment of the impact on US military installations worldwide of rising sea levels, extreme weather events, and other possible climate change impacts over the next thirty to forty years.

Befälsbrist nu, soldatbrist sedan

Försvarsmakten skriver till Pliktverket och förklarar att de ”ej har tillräckligt med personal att bedriva utbildningen av de värnpliktiga på ett kvalitativt och säkert sätt”. Det är ca 800 värnpliktiga man vill ”slippa” under 2008. Orsaken är dels pengar och dels befälsbrist.

- Jag kan inte annat än att djupt beklaga den uppkomna situationen för de individer som drabbas. Men att spenderar elva månader i försvaret med låg utbildningskvalitet och utbildningssäkerhet är inte ett bra alternativ säger Jan Salestrand vid Högkvarteret.

Om man ställer in utbildning av värnpliktiga med argumentet att det saknas utbildningsbefäl eftersom dessa befäl är ute i internationell tjänstgöring, så leder det till att det är färre som kan komma ifråga för utlandstjänst framöver. En ond cirkel.

söndag 15 april 2007

Mer pengar till pang

Den ekonomiska vårpropositionen presenteras i morgon, den 16 april kl 10.00. På försvarsområdet har flera viktiga förslag redan läckt ut. Men till skillnad från t.ex. JAS-satsningen, som mer var en fråga om hur och när regeringen skulle presentera det än om, har SvD idag uppmärksammat en satsning som (i alla fall för mig) mer eller mindre kom som en blixt från klar himmel: Nya robotar till Visby-korvetterna. Kostnaden uppges vara ca 1 miljard kronor.

Min uppfattning är att Visby-korvetterna var ett misstag från början. Nu vill regeringen beväpna dem så att de kan fungera i internationell tjänst. Vi väntar fortfarande på den strategi för svenskt deltagande i internationell militär krishantering som regeringen aviserade redan i höstens budget. Men innan denna strategi är klar bygger regeringen in sig i en situation där man helt enkelt är tvungen att argumentera för flyg- och sjöstridskrafter i internationella insatser.

När man satsar miljarder på att internationalisera JAS och Visbykorvetter och använder internationell krishantering som argument, så ska de helt enkelt ut. I sinom tid kommer de att användas i internationell tjänst, om man så ska leta efter ett skäl för att just Sverige skall bidra.

SvD:s källa säger: "Bygger vi fartyg för miljarder så måste de också ha bra fungerande försvarssystem mot olika hot". Precis detta är en av de grundläggande drivkrafterna i den "köpspiral" som är så svårt att bromsa eller stoppa; en industri hotas på grund av uteblivna utvecklingsuppdrag, nytt vapensystem beställs, vapensystemet integreras i Försvarsmakten, vapensystemet medför krav på förändring eller utveckling av annan materiel, någon kommer på att vi inte behöver detta system längre (eller rentav att det var en felsatsning), någon annan säger att det är lika bra att ha det kvar eftersom det redan har kostat så mycket, och så satsas det vidare...

Det är en sydafrikansk robot som naturligtvis måste vara en del av de motköpsavtal som ingår i Gripen-affären. Det är dyrt att sälja JAS.