måndag 28 maj 2007

Bildt bjussar på sig själv

Jag har gjort det till en vana att läsa Carl Bildts blogg. Ibland är det informativt, ofta är det hejdlöst roligt. Jag vet få andra som så ogenerat citerar sig själv, talar om sig själv i tredje person och är förälskad i sin egen retorik.

Det här inlägget sätter t.ex. svensk jantelag i undantagstillstånd. Bildt citerar Washington Post, som citerar Bildt, och avslutar inlägget med att hålla med sitt eget resonemang! Han är ett fenomen och detta är förmodligen endast möjligt om man för det första är man och för det andra heter Carl Bildt.

Inga kommentarer: