onsdag 30 maj 2007

Norge + Sverige = sant

I dag undertecknades det avtal som kan utgöra startskottet för ett nära samarbete mellan ländernas försvarsmakter. Det första konkreta steget blir, typiskt nog, materielrelaterat: Utvecklingen av ett gemensamt artillerisystem.

Samarbetet omfattar utbildning, övningsverksamhet, metodutveckling och materielanskaffning samt gemensamma underhållskoncept.

Det är välgörande att läsa på Försvarsmaktens hemsida att samarbetet är inriktat på att skapa de bästa förutsättningar för en effektiv förbandsproduktion och ett lyckat samarbete i internationella insatser. Jag tror att bara processen i sig kan generera mervärde.

Till hösten presenterar Försvarsmakten ett utredningsarbete om potentiella samarbetsområden Sverige-Norge, ett arbete som genomförs tillsammans med norska kolleger. En motsvarighet planeras såvitt jag förstår också med den finska försvarsmakten.

En önskan vore att detta arbete utsträcktes till andra områden -andra myndigheter- för att omfatta civila hot och påfrestningar som man bör förbereda sig på att möta tillsammans.

Inga kommentarer: