torsdag 18 september 2008

Genomförandegruppen osthyvlar

Idag presenterade statssekreterare Håkan Jevrell resultatet av Genomförandegruppens arbete. Genomförandegruppen är som bekant en intern arbetsgrupp i Regeringskansliet som har haft i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en fortsatt effektivisering av försvaret.

Under parollen "handlingsfrihet" plockades den stora osthyveln fram. Försvarsberedningens prioriteringar och Försvarsmaktens önskemål (som sammanfaller bl.a. när det gäller reduceringar på flygsidan av Gripensystemet) verkar vara ett minne blott. JAS går, i vanlig ordning, fredad ur processen och Jevrell säger som det är: Exportskäl.

Man skulle, likt Jevrell vid presskonferensen, kunna argumentera för att handlingsfriheten måste behållas till dess att inriktningspropositionen är presenterad (samt analysen av Georgienkrisen förmodar jag), men det räcker dels med en blick i kalendern för att förstå att regeringens funderingar kring den framtida insatsorganisationen borde vara ganska klara vid det här laget. Och dels kan man konstatera att det finns ett politiskt berett förslag från riksdagens alla partier i Försvarsberedningen, som man bara hade kunnat lägga vid sidan om sina listor för att se om det i någon mån stämmer.

Det här med att samråda om principiellt viktiga frågor för svensk försvars- och säkerhetspolitik över blockgränserna, det verkar vara, som läget är just nu, ett minne blott.

Jevrell sade också det för övrigt rakt ut: "Det finns inga paralleller till Försvarsberedningen i Genomförandegruppens arbete."

Läs det igen.
Försvarsberedningen hade en vision om det framtida försvaret. Utifrån vilken vision har Genomförandegruppen prioriterat sina förslag? Det vet vi inte.

Kräftgången fortsätter. Det är synd. Ingen tjänar på det.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Är inte den stora skillnaden att regeringen, till skillnad från försvarsberedningen och försvarsmakten, inte bara vill utan faktiskt måste sätta in försvarspolitiken i ett sammanhang? Regeringen är ju ansvarig för hela rikets styrelse, inte bara för försvarspolitiken, och kan därför inte se den isolerat.

Det skulle vara intressant att läsa hur du tänker kring det, t.ex. hur du ser på försvarspolitikens relation till utrikespolitiken, handelspolitiken, regionalpolitiken och finanspolitiken på kort och medellång sikt. Faller alltid prioriteringarna ut till fördel för försvarspolitiken i den kontexten?

Det är inte någon lätt fråga, men det är sannolikt precis den svåra situationen som regeringen (oavsett färg) sitter i när man beslutar om försvarsfrågor. Ni i försvarsberedningen lyckas ju (oftast) enas kring försvarspolitiken - men lyckas ni verkligen enas i de svåra frågorna om försvarspolitikens relation till övriga politikområden?

Samtidigt vill jag skicka ett tack för många intressanta kritiska texter här på bloggen!

Anonym sa...

Annika, du har som vanligt sunt kritiska och insiktsfulla kommentarer. Fast på en punkt vill jag gärna fråga om inte nåt gammalt groll till Gripenprojektet lägger dimmor för din syn.

Du skriver ju att "JAS går, i vanlig ordning, fredad ur processen" och pekar på exportskälen. Men när jag läser pressmeddelandet från Fö framstår en helt annan bild:

Verksamheter som avbryts
-Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)

Verksamheter som reduceras
[...]
-Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
-JAS 39, fle(r)målsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
-JAS 39, Återanskaffning ammunition
-JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010


Vad jag förstår görs det halt på stora delar av utvecklingen på flygsidan. Att stoppa produktionen av flygplan i Linköping skulle ju inte spara några pengar till FM, eftersom snart sagt alla svenska 39:or är levererade.