måndag 5 mars 2007

Världens fabrik

Folkkongressen i Kina har öppnat. Enligt Ekot säger premiärminister Wen Jiabao att Kinas ekonomi kommer att fortsätta växa snabbt, åtta procent under 2007. Wen sa också att Kinas miljö blivit lidande av den ekonomiska utvecklingen och nu utgör ett av de största problemen.

Ekot citerar: ”Vi måste spara energi, skydda miljön och utnyttja jorden intensivt.” Det där sista förstår jag inte riktigt, hoppas det blev fel i översättningen.

Och på tal om energi fick vi igår höra följande nyhet från ”världens fabrik”:

“Following China's failure to achieve its annual energy consumption control goals, the country's lawmakers are urging the government to set up a new ministry to ensure the efficient and sustainable use of energy resources.

China abolished the Ministry of Energy in 1993. Currently, energy control falls in the power of the National Development and Reform Commission.
"Many countries, including the United States and Russia, have ministerial level departments on energy resources. The U.S. Department of Energy even has more than 10,000 staff members," said Wang, a heat energy engineering professor with Qinghua University.

The professor said his suggestion has won support from more than 20 deputies this year. "We hope that the government would further control energy consumption and improve environmental assessment of large projects," he said.

The Chinese government set an annual goal of reducing energy consumption per unit GDP by 4 percent in 2006. But official statistics showed that the country's energy consumption per 10,000 yuan (1,2-92 U.S. dollars) of GDP fell 1.23 percent to 1.21 tons of coal equivalent in 2006, failing to meet the projected target.”

Intressant i sammanhanget är WWF:s nya kartläggning som visar att Sverige varje år importerar 4,7 miljoner ton koldioxidutsläpp från ”världens fabriker” i Indien och Kina. Det motsvarar cirka en tiondel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Lars Kristoferson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, säger att Kinas och Indiens klimatexport till världen är 64 gånger större än Sveriges totala utsläpp av koldioxid. ”Sverige bidrar indirekt till utsläppen och vi har inte bara ett ansvar utan sitter också på kunnandet och de lösningar som kan hjälpa länderna att minska klimatutsläppen. Det är bara en satsning från regeringens sida som fattas.”

År 2050 beräknas Kina vara världens största ekonomi och Indien världens tredje största. Detta kommer inte bara att påverka världsekonomin, utan också öka trycket på våra naturresurser. För att klara denna ekvation krävs både åtgärder på hemmaplan i de rika länderna och samarbete med de nya snabbväxande ekonomierna. WWFs rekommendationer till Sveriges regering för en klimatsmartare handel:

1. Öka klimatkraven på import av produkter från Kina och Indien (t ex vid offentlig upphandling)
2. Ställ klimatkrav på svensk export och investeringar i Kina och Indien.
3. Starta 6-8 samarbetsprojekt med Kina och Indien för att utveckla klimatsmarta energilösningar
4. Genomför 12 strategiska affärer med Kina och Indien som motsvarar Sveriges utsläpp med 10 procent
5. Samarbeta med minst tre ledande svenska företag och stötta deras export av klimatsmarta energilösningar
6. Starta en fond på minst 250 miljoner kronor som stöd till nya klimatsmarta energilösningar
7. Utveckla två svenska och kinesiska städers energisystem genom kunskapsutbyte
8. Utveckla AP-fondernas placeringskrav så att de stöttar företag med klimatsmarta energilösningar
9. Genomför minst 12 strategiska investeringar i Sverige som gör att företag kan exportera klimatsmarta energilösningar
10. Utvärdera svensk export av klimatsmarta energislösningar till Kina och Indien via ett mätsystem.

Ytterligare information från den kinesiska horisonten förtäljer att landets försvarsbudget höjs med 17,8% under 2007. ”China's defense budget for 2007 is expected to hit 350.921 billion yuan (44.94 billion U.S. dollars), 17.8 percent higher than that last year, a spokesman for China's top legislature's annual session said in Beijing Sunday. The figure, which includes 347.232 billion yuan from the central budget and 3.689 billion yuan from the local budget, marks an increase of 52.99 billion yuan over that last year.”

Inga kommentarer: